کارت ویزیت
کارت ویزیت یا business card یکی از الزامات و نیازهای هر کسب و کار موفق و پویاییست. یک بیزینس کارت جذاب و چشم گیر می تواند برند و نام تجاری شما را در ذهن مخاطب ماندگار می سازد. یک کارت ویزیت خاص و چشمگیر می تواند معرفی در خور برای شما باشد و اعتبار ویژه ای به کسب و کار و خدمات شما ببخشد. طراحی کارت ویزیت برای مشاغل مختلف نیازمند توجه به نکات و الزامات خاص هر حرفه ایست.