کاور موزیک

بعضی وقت ‌ها موسیقی می تواند پیچیده و غیر قابل توصیف باشد؛ چطورمی توانید با کلمات توصیفش کنید؟ اما زمانی که کسی موسیقی تولید می کند، این ایده که چطور مردم به آلبومش واکنش نشان خواهد داد را در ذهنش دارد. به احساساتی که می خواهید مردم با شنیدن موسیقی شما به آن دست پیدا کنند فکر کنید.